Home » Business » MISA SME
MISA SME Apk

MISA SME 3.3.6 APKs

  • Version: 3.3.6
  • File size: 4.81MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: vn.com.misa.smemobile
  • Developer: MISA JSC
  • Updated Oct 17, 2023
  • Price: Free
  • Rate 4.40 stars – based on 200 reviews
What's New?

Sửa một số lỗi và cải tiến hiệu năng.

MISA SME App

MISA SME là ứng dụng mobile của phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET, được phát triển bởi Công ty cổ phần MISA(www.misa.com.vn).
Các chức năng chính:
+ Giám đốc doanh nghiệp tức thời xem nhanh được tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp như: tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, tồn kho.
+ Nhận được các thông báo về các chương trình khuyến mại, các Thông tư, chế độ kế toán mới được cập nhật kịp thời từ MISA.

Show More