Home » Finance » Vay Nhanh: Sài Gòn Online
Vay Nhanh: Sài Gòn Online Apk

Vay Nhanh: Sài Gòn Online 41.58.24 APK

  • Version: 41.58.24
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: saigon.jkdcvbjsvsd
  • Developer: Thowhidul Technology
  • Updated: January 21, 2023
  • Price: Free
  • Rate 4.50 stars – based on 10 reviews
What's new

Vay Nhanh: Sài Gòn Online

The description of Digital World Vay Nhanh: Sài Gòn Online

We provide Vay Nhanh: Sài Gòn Online 41.58.24 APK file for Android 4.0 and up. Vay Nhanh: Sài Gòn Online is a free Finance game. It's easy to download and install on your mobile phone.

Please be aware that ApkSOS only shares the original and free pure APK installer for Vay Nhanh: Sài Gòn Online 41.58.24 APK without any modifications.

The average rating is 4.50 out of 5 stars on Play Store. If you want to know more about Vay Nhanh: Sài Gòn Online, you can visit Thowhidul Technology's support center for additional information.

All the apps and games here are for home or personal use only. If any APK download infringes your copyright, please contact us. Vay Nhanh: Sài Gòn Online is the property and trademark of Thowhidul Technology.

Vay Nhanh: Sài Gòn Online
thông tin khoản vay
Hạn mức: 1.000.000 VND -10.000.000 VND
Thời hạn: tối thiểu 91 ngày, tối đa 365 ngày
Lãi suất: Lãi suất tối thiểu hàng năm (APR) là 15% và tối đa không vượt quá 18%.
Mục tiêu: Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ vay cho công dân Việt Nam trên 18 tuổi

Ví dụ:
Tổng lãi suất năm là 15%, vay 1.000.000 đồng, thời hạn vay 91 ngày, tiền lãi phải trả là 37.397 đồng (1.000.000*15%/365*91), tổng số tiền phải trả là 1,03.397 đồng (1.000.000 +37,397 ).

Nếu bạn cần tiền gấp, bạn có thể sử dụng ứng dụng cho vay trực tuyến này, không cần vay tiền từ người thân và bạn bè, tải ứng dụng mọi lúc, mọi nơi và đăng ký ngay lập tức!
Đánh giá tín dụng và khoản vay có thể được hoàn thành trong ít nhất là 30 phút!
Trả nợ đúng hạn, đăng ký vay nhiều lần, lãi suất sẽ ngày càng ưu đãi, số tiền vay ngày càng cao!

các bước đăng ký
1. Tải APP để đăng ký và điền thông tin
2. Phê duyệt trong vòng 24 giờ
3. Sau khi nhận dạng xong sẽ cấp sau 30 phút

Quyền riêng tư của khách hàng:
Các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật của bạn, đồng thời sẽ không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức cá nhân nào.

liên hệ chúng tôi :
Email: thowhidulloan936@gmail.com

Show More
All Version