Home » Card » Tai Xiu 2025
Tai Xiu 2025 Apk

Tai Xiu 2025 1.0.1 APK

  • Version: 1.0.1
  • File size: 50.16MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: mm.com.taiiusau.crystall
  • Developer: Bầu Cua Shipper
  • Updated Apr 12, 2024
  • Price: Free
  • Rate 4.50 stars – based on 10 reviews
Tai Xiu 2025 Game

Lắc xí trước mỗi lượt chơi.
Người chơi đặt số vào ô tài chính hoặc cảm giác mà mình mong đợi.
Mở Sản phẩm và công bố kết quả.
Kết quả tổng 3 hột xí cộng lại từ 10 trở xuống là Xỉu.
Kết quả tổng 3 hột xit cộng lại từ 11 trở lên là Tài.
chúc người chơi có một trãi nghiệm trang đay vui vẻ

Show More
Old Versions