Home
LOD.lu Apk

LOD.lu 1.0.0 APKs

What's new

First release

The description of Digital World LOD.lu

We provide LOD.lu 1.0.0 APKs file for Android 4.0+ and up. LOD.lu is a free Books & Reference app. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkSOS only share the original and free pure apk installer for LOD.lu 1.0.0 APKs without any modifications.

The average rating is 4.50 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about LOD.lu then you may visit Ministère de l'Éducation nationale Luxembourg support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. LOD.lu is the property and trademark from the developer Ministère de l'Éducation nationale Luxembourg.

LOD on the go – the official app for the Luxembourgish Online Dictionary

The Lëtzebuerger Online Dictionnaire (LOD) is an official tool destined at documenting the Luxembourgish language. Its origins go back to 29 July 1999 and the Règlement grand-ducal portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

The LOD is considered an orthographic reference conveying the meaning of common Luxembourgish expressions by means of translation elements in four different languages: German, French, English and Portuguese. The LOD can also be used as a writing assistance or translation tool.

Alongside translations, the following information can be found in the LOD: example sentences, proverbs and figures of speech with an explanation, synonyms, information regarding pronunciation (audio file and IPA-transcription), sign language videos.

So-called info boxes include orthographic, grammatical or historical information that would be out of place in the more rigid frame of the dictionary entries.

An error-tolerant search enables the user to look up content in the five LOD languages in an easy and intuitive manner. An advanced search also makes it possible to call up lists of Luxembourgish expressions by respecting certain criteria (wild card character, part of speech, phonetics, language register, ...)

Additionally, the expressions are subdivided into categories: job descriptions, animals, insults, vehicles, fruit and vegetables, ...

The Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch – Centre for the Luxembourgish language (http://zls.lu) was created with the law of 20 July 2018 on the promotion of the Luxembourgish language and is in charge of the maintenance and development of the LOD.

__________________________________________


Den LOD fir ënnerwee – déi offiziell App vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire

D’Originne vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire (LOD), engem offiziellen Tool fir d'Dokumentatioun vun der Lëtzebuerger Sprooch, ginn zeréck op de Règlement grand-ducal vum 29. Juli 1999 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Den LOD gëllt als orthografesch Referenz a vermëttelt de Sënn vun de gängege lëtzebuergesche Wierder unhand vun eendeitegen Iwwersetzungselementer a véier Sproochen: Däitsch, Franséisch, Englesch a Portugisesch.
Den Dictionnaire kann awer och als Schreif- an/oder als Iwwersetzungshëllef gebraucht ginn.

Niewent den Iwwersetzunge stinn ënner anerem och nach dës Informatiounen am LOD: Beispillssätz, Spréchwierder a Riedewendunge mat enger Erklärung, Synonymmen, Informatiounen iwwer d’Aussprooch (Audio-Datei an IPA-Transkriptioun), Gebäerdevideoen.

A sougenannten Infoboxe sti wichteg orthografesch, grammatesch oder historesch Informatiounen, déi net an de rigide Kader vun den Dictionnaires-Artikele passen.

Iwwer eng feelertolerant Sich ka ganz einfach an intuitiv an de fënnef LOD-Sproochen no Inhalter gesicht ginn. Eng erweidert Sich erlaabt et awer och, fir sech Lëschte mat lëtzebuergesche Wierder uweisen ze loossen, déi verschiddene Krittären (Jokerzeechen, Wuertaart, Phoneetik, Sproochregëster, ...) entspriechen.

Ausserdeem sinn d’Wierder a Kategorien ënnerdeelt: Beruffsbezeechnungen, Déieren, Frechheeten, Gefierer, Uebst & Geméis, ...

Den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch (http://zls.lu), deen duerch d'Gesetz vum 20. Juli 2018 iwwer d’Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch geschafe gouf, këmmert sech ëm d'Maintenance an ëm d'Entwécklung vum LOD.

Show More
All Version