Home
Home » Entertainment » Magio GO
Magio GO Apk

Magio GO 3.20.0 APK

  • Version: 3.20.0
  • File size: 42.23MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: com.telekom.magiogo
  • Developer: Slovak Telekom, a.s.
  • Updated: May 02, 2022
  • Price: Free
  • Rate 3.00 stars – based on 3134 reviews
The description of Digital World Magio GO

We provide Magio GO 3.20.0 APK file for Android 4.0+ and up. Magio GO is a free Entertainment app. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkSOS only share the original and free pure apk installer for Magio GO 3.20.0 APK without any modifications.

The average rating is 3.00 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Magio GO then you may visit Slovak Telekom, a.s. support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Magio GO is the property and trademark from the developer Slovak Telekom, a.s..

Magio GO 2 aplikácia (pre OS Android 4.0. a vyššie) je televízia cez internet, ktorá Vám umožní sledovať živé vysielanie 24 TV kanálov cez smartfón alebo tablet. V ponuke je 14 dňový programový sprievodca a priestor pre 1 hodinu nahrávok. Magio GO Plus Vám navyše umožní prístup k 7 dňovému archívu, priestor pre 10 hodín nahrávok a parkovanie programov pre neskoršie dopozeranie.
Pokiaľ ste zákazník Magio Televízie, za službu Magio GO neplatíte. Navyše, cez aplikáciu si môžete zadať vzdialene nahrávanie do Vášho Magio Boxu a meniť poradie TV kanálov. Pre prístup ku živému vysielaniu si aktivujte službu Magio GO na 0800 123 456, cez www.telekom.sk/magiogo alebo v Telekom centre a zaregistrujte sa s Vašim GO ID kódom, ktorý dostanete v notifikačnej správe SMS/emailom o aktivácii služby. Registráciu urobíte cez aplikáciu alebo na www.magiogo.sk/registracia.
Magic GO 2 application (for Android OS 4.0., And above) is television over the internet, which allows you to watch live TV broadcasts 24 channels via smartphone or tablet. We offer a 14 day program guide and space for 1 hour recordings. Magic GO Plus will allow you access to a 7-day archive, space for 10 hours of recordings and parking programs for later dopozeranie.
If you are a customer Magio TV show for Magio GO pay. Additionally, through the app to remotely uploading to enter your Magio Box and change the order of TV channels. To access the live program can activate Magio GO on 0800 123 456, or via www.telekom.sk/magiogo Telekom center and register with your GO ID code that you receive the notification via SMS / email about the service. Registration is done via the application or www.magiogo.sk/registracia.

Show More