Home » Business » Scheme Locker
Scheme Locker Apk

Scheme Locker 1.1.2 APKs

  • Version: 1.1.2
  • File size: 23.17MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: com.scheme.scheme_locker
  • Developer: Scheme d.o.o. Niš
  • Updated Apr 18, 2024
  • Price: Free
  • Rate 4.50 stars – based on 10 reviews
What's New?

Opening lockers using a QR code

Scheme Locker App

Scheme je besplatna aplikacija razvijena od strane istoimene firme sa ciljem da omogući otvaranje ormarića na različitim lokacijama u zemlji. Na mnogim lokacijama se mogu videti ormarići za odlaganje stvari ili paketomati i tome slično. Trenutno aplikacija radi samo za ormariće kreirane od strane Scheme tima, kao na primer u Naučno tehnološkom parku u Nišu, gde postoje set ormara u kojima se nalaze knjige i drugi edukativni materijal.

Show More