Home » Books & Reference » Tra Cứu Huyệt
Tra Cứu Huyệt Apk

Tra Cứu Huyệt 1.7.7 APK

  • Version: 1.7.7
  • File size: 6.52MB
  • Requires: Android 5.0+
  • Package Name: com.lct.acupuncturepoints
  • Developer: Toailc
  • Updated Mar 07, 2019
  • Price: Free
  • Rate 4.70 stars – based on 107 reviews
What's New?

Collapse

Tra Cứu Huyệt App

- Ứng dụng giúp tra cứu và giải thích tất cả các Đường Kinh trên cơ thể người
- Ứng dụng giúp tra cứu và giải thích tất cả các Huyệt Đạo trên cơ thể,
- Các bạn có thể tra cứu thông tin Huyệt theo từng vùng, từng Đường Kinh kèm hình ảnh
- Bên cạnh việc giải thích về Huyệt còn có hướng dẫn về cách vận hành giúp chữa được một số bệnh đơn giản bằng cách day ấn Huyệt

Show More