Home » Education » Ôn thi GPLX - 600 câu hỏi
Ôn thi GPLX - 600 câu hỏi Apk

Ôn thi GPLX - 600 câu hỏi 1.0 APKs

  • Version: 1.0
  • File size: 73.33MB
  • Requires: Android 4.4+
  • Package Name: com.happs.gplx
  • Developer: If Studio
  • Updated Feb 17, 2022
  • Price: Free
  • Rate 4.80 stars – based on 244 reviews
Ôn thi GPLX - 600 câu hỏi App

Ôn thi giấy phép lái xe - bộ 600 câu hỏi mới nhất từ sở GTVT
Bạn có thể lựa chọn tất cả các loại GPLX hiện nay : A1 - A2 - A3 - A4 - B1 - B2 - C - D - E - F. Bộ đề thi được tạo theo chuẩn của sở GTVT, phù hợp với bài thi lý thuyết sát hạch ở trườn lái.

Tính năng :
- Ôn thi 600 câu hỏi mới nhất
- Kiểm tra câu trả lời đúng - sai.
- Ôn tập lại những câu hỏi đã trả lời
- Ôn thi theo bộ đề được tạo theo cấu trúc chuẩn
- Hàng nghìn bộ đề thi được tạo ngẫu nhiên theo chuẩn
- Ôn luyện các loại biển báo giao thông
- Các mẹo thi lý thuyết và các mẹo ghi nhớ các câu trả lời
- Bài thi sa hình

Chúc bạn thi tốt !!!

Show More