Home
Home » Casino » Kubet Player - Ku Casino
Kubet Player - Ku Casino Apk

Kubet Player - Ku Casino 1.0 APKs

  • Version: 1.0
  • File size: 3.61MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: com.flickerproductions.kubet
  • Developer: Flicker Productions
  • Updated: March 12, 2023
  • Price: Free
  • Rate 4.50 stars – based on 10 reviews
What's new

Nhà cái số 1 Châu Á, KUBET , KU , Ku Casino thương hiệu Xổ Số, Thể Thao, Casino chuyên nghiệp

The description of Digital World Kubet Player - Ku Casino

We provide Kubet Player - Ku Casino 1.0 APKs file for Android 4.0+ and up. Kubet Player - Ku Casino is a free Casino game. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkSOS only share the original and free pure apk installer for Kubet Player - Ku Casino 1.0 APKs without any modifications.

The average rating is 4.50 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Kubet Player - Ku Casino then you may visit Flicker Productions support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Kubet Player - Ku Casino is the property and trademark from the developer Flicker Productions.

Chơi bài kubet và trở thành người chơi chiến thắng cuối cùng. Đánh bài kubet có hai hoặc bốn người chơi, ở phiên bản này bạn có thể chơi kubet với máy.
Chuẩn bị: Sử dụng bộ bài thông thường gồm 52 lá bài.
Mỗi người chơi kubet lấy 10 lá bài. Lá bài còn lại được đặt vào nơi bịt của mình và được gọi là “stoc”. Lá bài đầu tiên từ “stoc” được đặt trên bàn, là lá bài mở đầu cho trò chơi.
Luật chơi:
Mục tiêu của trò chơi là tạo ra các bộ bài với các lá bài có giá trị giống nhau hoặc là các bộ bài được sắp xếp theo thứ tự liên tiếp và cùng màu sắc.
Người chơi kubet lượt đầu tiên có thể bỏ một lá bài và chọn một lá bài từ “stoc” để lấy. Nếu người chơi này không muốn lấy lá bài trên “stoc”, anh ta có thể bỏ lượt.
Người chơi kubet tiếp theo có thể lấy lá bài bị bỏ hoặc từ “stoc”. Nếu người chơi này lấy lá bài từ “stoc”, anh ta có thể bỏ lượt nếu lá bài này không được sử dụng.
Người chơi kubet luôn phải bỏ một lá bài sau mỗi lượt đi của mình.
Khi một người chơi tạo ra một bộ bài, anh ta phải đặt bộ bài này trên bàn và kêu “Gin”. Sau đó, người chơi sẽ được tính điểm cho các bộ bài còn lại trong tay.
Nếu một người chơi kubet chưa tạo được bộ bài nhưng các lá bài còn lại trong tay có giá trị thấp hơn 10, anh ta có thể kêu “Knock”. Sau đó, các người chơi khác sẽ có lượt chơi cuối cùng và được tính điểm cho các bộ bài của mình.
Điểm số: Sau khi một người chơi kêu “Gin” hoặc “Knock”, tính điểm cho từng người chơi. Các lá bài còn lại trong tay sẽ được tính điểm theo giá trị trên lá bài. Đối với các lá bài từ 2 đến 9, giá trị bằng số trên lá bài.

Show More