Home » Casual » DOTLESS
DOTLESS Apk

DOTLESS 1.1.5 APKs

  • Version: 1.1.5
  • File size: 97.61MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: com.DOTLESS.gala
  • Developer: Leelawati Nagy
  • Updated Apr 15, 2023
  • Price: Free
  • Rate 4.50 stars – based on 10 reviews
DOTLESS Game

Một trò chơi trí tuệ siêu thú vị. Bạn cần di chuyển các khối trong số bước di chuyển quy định và lấy tất cả các hạt đậu để qua màn. Cần lưu ý rằng các khối màu xanh chỉ có thể di chuyển một ô và các khối màu trắng có thể di chuyển một hàng hoặc một cột. Việc tận dụng gợi ý sẽ rất hữu ích. Hãy đến chơi thử xem!

Show More