Home » Card » משחק הזיכרון - מספרים
משחק הזיכרון - מספרים Apk

משחק הזיכרון - מספרים 0.0.8 APK

  • Version: 0.0.8
  • File size: 28.72MB
  • Requires: Android 4.1+
  • Package Name: amisla.games.memoryCards.numbers
  • Developer: CanDo.vision
  • Updated Mar 09, 2017
  • Price: Free
  • Rate 5.00 stars – based on 7 reviews
What's New?

Collapse

משחק הזיכרון - מספרים Game

מהו משחק הזיכרון?
משחק הזיכרון מציג קלפים הפוכים כאשר צריך להפוך כל פעם שני קלפים. במידה ושני הקלפים זהים הם נעלמים. מטר המשחק למצוא א כל הזוגות הזהים.
מה המטרה של האפליקציה?
לעזור להורים ללמד ילדים לזהות כיצד נראים המספרים בדרך של משחק. ברגע שהופכים קלף שומעים בקול את המספר וילדים לומדים לקשר בין שם המספר וכיצד הוא נראה.

Show More