Home
Home » Books & Reference » Gavsiye Açıklaması
Gavsiye Açıklaması Apk

Gavsiye Açıklaması 1.0 APK

  • Version: 1.0
  • File size: 1.33MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: ahhu.apps.gavsiye
  • Developer: BRAINTECH
  • Updated: March 29, 2017
  • Price: Free
  • Rate 5.00 stars – based on 24 reviews
The description of Digital World Gavsiye Açıklaması

We provide Gavsiye Açıklaması 1.0 APK file for Android 4.0+ and up. Gavsiye Açıklaması is a free Books & Reference app. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkSOS only share the original and free pure apk installer for Gavsiye Açıklaması 1.0 APK without any modifications.

The average rating is 5.00 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Gavsiye Açıklaması then you may visit BRAINTECH support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Gavsiye Açıklaması is the property and trademark from the developer BRAINTECH.

Ahmed Hulusi'nin pek kıymetli 'Gavsiye Açıklaması' eserinin uygulamasıdır.

Uygulama Özellikleri :
- Gece modu ile koyu renkli temada okuyabilirsiniz.
- Gündüz modu ile açık renkli temada okuyabilirsiniz.
- Kaldığınız yerden okumaya devam edebilir ve bu özelliği ayarlar bölümünden aktif/pasif yapabilirsiniz.

Allah İlmi'nin karşılığı alınmaz prensibi gereğince bu uygulama tamamen ücretsizdir ve hiçbir şekilde reklam içermez.

Eser Hakkında :
"Tasavvuf"tan gaye, kişinin Allâh'ı bilmesi; Allâh indînde ve ilminde "yok"luğunu hissedip yaşaması; ve nihayet "ALLÂH ismiyle işaret olunan, BAKIY'dır" hükmünün tespit olmasıdır.

İster, vahdet-i vücud; ister, vahdet-i şuhûd; ister şuhûd-u Zât; tasavvuftaki hangi görüş olursa olsun, hepsinin de esası TEK'liktir!..

İşte bu sebepledir ki, bütün tarikatların -elbette ki tasavvuf tarikatlarının- konusu, "ALLÂH'ın TEK'liği"nin anlaşılması, hazmedilmesi ve yaşanmasıdır...

Gerçek tasavvuf ehli, hangi yoldan olursa olsun, bir diğer kişiye "gayrılık" gözüyle bakmaz ve hakkında menfi konuşmaz; çünkü yetiştiricisi kâmil ise öğretmiştir ki, konuştuğu söz Hakk'a ulaşacaktır!..

Evet, niçin "Gavsiye açıklaması"?

"Vahdet" konusunu, İmam Gazâli'den bir hayli önce de, Gavs-ı Â'zâm Abdülkâdir Geylânî Hazretleri "GAVSİYE RİSÂLESİ" isimli eserinde açıklamıştır...

Genelde, tarikat seviyesinde kitapları bilinen Hazreti Gavs'ın, "HAKİKAT" bahsini anlatan bu eseri, tasavvufla ilgilenen, hangi yoldan olursa olsun, herkes için son derece önemli bir eserdir.

Bu yüzdendir ki, talebin kimden geldiğini elhamdulillâh gördük ve günümüz diliyle, günümüz insanının anlayacağı bir biçimde açıklayarak sizlere sunduk.

Show More